Noćna akcija: Želim birati i živjeti u sekularnoj državi + FOTOGALERIJA

Malom noćnom akcijom skupina aktivistkinja i aktivista uredila je manipulativne “Želim živjeti” plakate anti-choice pokreta na lokacijama u Zagrebu te poručila kako želi živjeti u sekularnoj državi u kojoj Crkva i njezine satelitske udruge ne odlučuju o reproduktivnim pravima žena i u kojoj žene imaju pravo na izbor.

Na plakatima su prebrisane riječi kojima nam se obraća fetus – ideja na kojoj se temelji cijela govorom mržnje prema ženama protkana kampanja Vigilarea i Hrvatskog pokreta za život i obitelj – te su poslane poruke: “Želim birati” i “Želim živjeti u sekularnoj državi”.

A.B.

  • zz1
  • zz2
  • zz3
  • zz4
1 comments
Boran Martić
Boran Martić

Interesantan izbor, biti ubojica vlastog djeteta ili mu biti roditelj\U0001f61e.