Kulturnjaci 2016 uz studente Filozofskog fakulteta

Inicijativa Kulturnjaci 2016 izrazila je podršku Inicijativi članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta, članovima raspuštenog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta te Plenumu Filozofskog fakulteta.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić, uz pomoć rektora Zagrebačkog sveučilišta Damira Borasa, raspustio je Studentski zbor Filozofskog fakulteta (FF) kako bi spriječio dovršenje legitimno pokrenutog postupka njegova razrješenja na sjednici Studentskog zbora zakazanoj za rujan.

Traženjem od Senata da raspusti Studentski zbor FF-a, rektor Boras iznova se legitimirao kao pokretač ideje o integraciji FF-a i Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF). Kako bi se održao na položaju i pokušao ishoditi integraciju, dekan Previšić je poduzeo niz akcija totalitarnog karaktera: na fakultetu je angažirao privatnu zaštitarsku tvrtku, dao je ukloniti prosvjedne plakate, a studentima je oduzeo ključeve prostorija njihove udruge.

Ovakav čin dekanske samovolje, kao i rektorove instrumentalizacije procedura na Sveučilištu, u potpunosti narušava ugled i demokratska načela po kojima ove institucije moraju funkcionirati.

Inicijativa Kulturnjaci 2016 izražava snažnu podršku Inicijativi članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta, članovima raspuštenog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta te Plenumu Filozofskog fakulteta u njihovoj namjeri da obrane pravo na zakonito i demokratsko odlučivanje.

Pozivamo sve potpisnice i potpisnike inicijative Kulturnjaci 2016, kao i sve građane i građanke, da svojim dolaskom na Plenum, u srijedu, 21.9., u 20 sati na Filozofskom fakultetu, podrže studente te autonomiju njihove i naše institucije.

A.B.

0 comments