Gradnja na rubnim dijelovima Marjana

Društvo Marjan izdalo je priopćenje povodom novog, kako kažu, “zločina” na Marjanu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Na rubnim dijelovima u park-šumu su uključene šumske i zelene površine koje nisu u formalnom režimu zaštite, ali s park-šumom čine funkcionalnu cjelinu” piše u Članku 15. GUP-a Grada Splita. Međutim, ta stavka nije bila zapreka za najnovije uništavanje takve šume na samom kraju Puntarske ulice u splitskom Varošu, uz samu granicu Park šume Marjan.

Umjesto strogog pridržavanja citirane odredbe splitskog GUP-a, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Splita izdaje lokacijsku dozvolu koju 2012. godine Ministarstvo zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja poništava, jer nisu pribavljeni posebni uvjeti za građenje od strane Hrvatskih šuma d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o. uputile su nadležnu službu Grada Splita na traženje očitovanja Ministarstva poljoprivrede smatra li se predmetna površina šumom, odnosno šumskim zemljište, jer sukladno članku 4. Zakona o šumama, šumom se smatra sve što je obraslo šumskim drvećem površine veće od 10 ari (1.000 m²).

Puntarska ulica, foto: Društvo Marjan

Puntarska ulica, foto: Društvo Marjan

Međutim, umjesto terenskog očevida Ministarstvo poljoprivrede odbacuje zahtjev Grada Splita, potpuno ignorirajući upit smatra li se predmetna površina šumom odnosno šumskim zemljište, uz obrazlaženje da se predmetno zemljište ne nalazi u šumskogospodarskom području RH. Pri tome se uopće ne pokušava utvrditi je li to područje ipak šuma ili šumsko zemljište koje je slučajno ili namjerno ispušteno iz šumskogospodarske osnove RH.

Podsjećamo, veliki dio Park šume Marjan također nije dio šumskogospodarskog područja RH.

Upravo činjenica da sve šume i šumska zemljišta u Park šumi Marjan, kao i njeni rubni dijelovi, nisu obuhvaćeni Programom gospodarenja, pa se tako ne nalaze niti u šumskogospodarskom području RH, još 2009. godine omogućilo je sječu šume i gradnju stambene zgrade na obližnjoj lokaciji na križanju Marjanskog puta i Ulice V. Lisinskog, a sada se u Puntarskoj ulici ponavlja slična situacija.

Jedan od važnijih razloga podnošenja ostavki dva člana Društva Marjan u Upravnom vijeću “Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita”, bio je što nadležna Ustanova nije željela pokrenuti postupak utvrđivanja svih šuma i šumskog zemljišta u Park šumi Marjan, što je kasnije ipak pokrenuto od strane DORH-a i što je izazvalo niz optužbi pojedinih medija, kao i Javne ustanove, usmjerenih protiv Društva Marjan, uz teatralno javno istupanje iz članstva Društva Marjan kolumniste Jurice Pavičića.

Puntarska ulica, foto: Društvo Marjan

Puntarska ulica, foto: Društvo Marjan

S odmakom od tri mjeseca, bageri u sječi službeno nepostojeće šume i zelene površine na kraju Puntarske ulice, jasno su ukazali na razlog takvih burnih reakcija po pitanju zahtjeva Društva Marjan da se u šumskogospodarsku osnovu RH, odnosno Program gospodarenja, uključe sve šume i šumska zemljišta, kako u Park šumi Marjan, tako i na području katastarske općine Split.

Sve navedeno nije spriječilo Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita da izda akte za gradnju na ovoj nekad zelenoj površini obrasloj alepskim borom i grmolikom vegetacijom uz samu granicu Park šume Marjan, tako da se sada slobodno može reći da šumske i zelene površine uz rubne dijelove Park šume Marjan više ne treba štititi, jer takve površine gotovo više i ne postoje. Sve su izgrađene.

A.B.

 

0 comments