DM: Marjan imat će višestruku dobit

Društvo Marjan reagiralo je na informacije o preuzimanju Park šume Marjan u državno vlasništvo.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Zakonom o šumama još je 16. listopada 1990. g. utvrđeno da su šume i šumska zemljišta na teritoriju RH, osim šuma i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, vlasništvo RH.

Ukoliko se postupkom utvrđivanja vlasništva nad šumama i šumskim zemljištem u Park šumi Marjan, koji upravo provodi DORH, utvrdi postojanje vlasništva RH, stvorit će se preduvjeti za korištenje i državnih sredstava za izvođenje šumarskih radova u PŠ Marjan, a ne samo gradskih.

Naime, održavanje šuma i šumskog zemljišta izvodi se sredstvima državnog fonda iz naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ). PŠ Marjan, nažalost, iz tog fonda tijekom proteklih 25 godina nije dobila ništa, iako su obveznici plaćanja naknade za OKFŠ i splitski gospodarstvenici.

Nadalje, održavanje državnih šuma, kao i izrada popratne dokumentacije poput temeljnog dokumenta Programa gospodarenja, u nadležnosti je Hrvatskih šuma d.o.o., s tim da se sve takve aktivnosti financiraju iz spomenutog državnog fonda za OKFŠ. Pojednostavljeno, za šumarske radove, kao i za izradu potrebne dokumentacije za PŠ Marjan, nije bilo potrebno trošiti proračunska sredstva Grada Splita, već državna, da je u skladu sa zakonom utvrđeno vlasništvo šume.

Rješavanje imovinsko–pravnih odnosa u PŠ Marjan obveza je, kako se navodi u dopisu Ministarstva poljoprivrede od 08. travnja 2015. g., Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan, koja je osnovana u veljači 2005. g. na inicijativu Društva Marjan.

Teško je shvatljivo da je, u punih 11 godina od svog osnivanja, Javna ustanova propustila poduzeti potrebne korake kako bi se za održavanje PŠ Marjan koristila i državna sredstva, a ne isključivo proračunska sredstva Grada Splita. Opstruiran je čak i svaki pokušaj da Program gospodarenja obuhvati sve šume i šumska zemljišta u PŠ Marjan, a upravo o veličini šumskih površina direktno ovisi i iznos sredstava iz naknade za OKFŠ. Uslijed takvog neprihvatljivog postupanja Javne ustanove, u PŠ Marjan postoje velika područja obrasla šumom, poput onih na južnim padinama, južnom obalnom području, kao i na rubnim dijelovima Marjana koja uopće nisu obuhvaćena sustavom održavanja nego su zanemarena i prepuštena propadanju.

O navedenim, kao i o drugim uočenim nezakonitostima, redovito je bio izvještavan gradonačelnik Ivo Baldasar tijekom 2014. g., u vrijeme dok su dva člana Društva Marjan bili predsjednik i članica Upravnog vijeća Javne ustanove. Nažalost, Gradonačelnik nije reagirao niti poduzeo potrebne radnje kako bi se poslovanje Javne ustanove uskladilo sa Zakonom o šumama, a PŠ Marjan ostvarila zakonska prava na korištenje državnih sredstava iz naknade za OKFŠ. Naprotiv, čak je poticao nastavak dosadašnje prakse inzistiranjem na imenovanju aktualnog ravnatelja Javne ustanove koji je 2015. g., nakon provedenog inspekcijskog nadzora Državne šumarske inspekcije, sudskom presudom proglašen krivim i kažnjen za nezakonitu sječu stabala i nezakonito prevoženje posječenih stabala izvan šume te obavljanje šumarskih radova bez registracije i licence. Osim toga, po nalogu Državne šumarske inspekcije, Hrvatske šume d.o.o. su preuzele dio šumarskih radova te je time, nakon punih 10 godina, stručne šumarske radove u PŠ Marjan napokon počeo izvoditi ovlašteni šumarski inženjer.

Dovoditi u pitanje potrebu utvrđivanja stvarnog vlasništva šuma i šumskog zemljišta u PŠ Marjan, kao i potrebu usklađivanja poslovanja Javne ustanove sa Zakonom o šumama, predstavlja nepoštivanje zakona i institucija RH. Upravo neprovođenje zakona RH uzrokom je svih problema u PŠ Marjan, a zadržavanje postojeće situacije može ići u prilog samo onima koji od toga imaju direktnu korist. Građani Splita i sama Park šuma Marjan od dosljednog provođenja zakona RH mogu imati samo višestruku dobit.

S.T.

0 comments