U boj za Marjan svoj: Javna ustanova zaradila kaznenu prijavu

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan ne posluje u zakonskim okvirima i nemarno se bavi zaštitom tog jedinog zelenog brda na splitskom poluotoku – mišljenja su članovi Društva Marjan koji su podnijeli kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u toj ustanovi.

“Postoji osnovana sumnja da se gospodarenje, održavanje i zaštita u Park šumi Marjan dulji period provodi tako da programom gospodarenja, održavanja i zaštite nisu obuhvaćena upravo ona područja PŠ Marjan koja su najviše izložena devastacijama i protupravnoj gradnji, a to su južna ekspozicija i rubni dijelovi PŠ Marjan na kojima postoji nekoliko desetaka protupravno izgrađenih građevina, kao i nedopustivo zapuštenih i devastiranih područja. Također, postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe Javne ustanove tolerirale izvođenje zabranjenih radnji i zahvata u PŠ Marjan, na način da nisu poduzimali sve zakonom predviđene aktivnosti zaštite Park šume Marjan, što je omogućilo ili bi moglo omogućiti pretvaranje negrađevinskog zemljišta u privatnom vlasništvu u građevinsko zemljište”, pojašnjavaju iz Društva Marjan.

Nadalje, “postoji osnovana sumnja da se dulji period u PŠ Marjan obavljaju šumarski radovi na način koji je suprotan zakonskim odredbama, odnosno da su stručne šumarske radove obavljali i obavljaju pravne i fizičke osobe koje za takvu vrstu radova nisu kvalificirane, niti registrirane, niti posjeduju zakonom propisanu licenciju za izvođenje radova u šumarstvu”, upozoravaju.

Podsjećamo, premda su predstavnici Društva Marjan, dok su još obnašali dužnost predsjednika i članice Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan, u više navrata, usmeno i pisano upozoravali ostale članove tog upravnog vijeća, nadležne gradske službe, gradonačelnika Ivu Baldasara i sve gradske vijećnike na postojanje osnovane sumnje o nezakonitostima u poslovanju, kao i o postojanju ozbiljnih problema stručne naravi, reakcija svih nadležnih gradskih tijela je izostala. Ne želeći sudjelovati u radnjama za koje postoji osnovana sumnja da se radi o kaznenim djelima, u svibnju ove godine predstavnici Društva Marjan podnijeli su neopozive ostavke u Upravnom vijeću Javne ustanove.

“Nakon prikupljanja relevantne dokumentacije i konzultacija s ekspertima s područja šumarstva i zaštite okoliša, Društvo Marjan podiglo je kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba s ciljem dovođenja poslovanja Javne ustanove za upravljanje Park – šumom Marjan u zakonske okvire i konačnog početka provođenja učinkovite zaštite PŠ Marjan, zbog čega je ta ustanova i osnovana”, otkrivaju iz Društva Marjan.

O načinu poslovanja Javne ustanove i podizanju kaznene prijave, uskoro će se progovoriti na javnoj tribini Zašto je Društvo Marjan podiglo kaznenu prijavu?, koju spomenuto društvo priprema za javnost.

R.T.