Splitski prijatelji životinja tužbom ustali protiv države + FOTOGALERIJA

Poštuju li se zakoni od strane onih koji su plaćeni da ga provode i štite? Kojim i kakvim pojedincima je moguće pokrenuti više državnih i gradskih službi tako da im se bezbroj puta ne izlazi u susret bespotrebno trošeći novce poreznih obveznika na akcije sumnjive zakonitosti? Kako je moguće da sklonište ne obavi zadane obveze u skladu s važećim propisima, a nadležno tijelo za nadzor uopće ne reagira? To su samo neka od pitanja postavljena u optužnom prijedlogu zbog nepoštivanja Zakon o dobrobiti životinja – pravilnika o uvijetima koje moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi i zlouporabe položaja nadležnih institucija (Ministarstvo poljoprivrede – Odsjek za dobrobit životinja, Županijska veterinarska inspekcija, AS-EKO d.o.o. Dolačka 22, Šibenik), a koje su na Županijsko državno odjvetništvo adresirale udruge Deseti život i Sehaliah iz Split, Bračke šape iz Supetra, Azil Aurora iz Omiša, Inicijativa Splitske šape te Zaklada za zaštitu životinja iz Splita.

Optužni prijedlog donosimo u cijelosti:

Predmet: Optužni prijedlog zbog nepoštivanja Zakona RH (Zakon o dobrobiti životinja – pravilnika o uvijetima koje moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi) i zlouporabe položaja nadležnih institucija (Ministarstvo poljoprivrede – Odsjek za dobrobit životinja, Županijska veterinarska inspekcija, AS-EKO d.o.o. Dolačka 22, Šibenik)

Slijedom svih događanja, učestalih prijava nadležnim institucijama, te stalnog oglušivanja istih, a odnose se na direktnu povredu Pravilnika i Zakona od strane Županijske veterinarske inspekcije, te tvrtke AS-EKO d.o.o., podnosimo ovaj optužni prijedlog putem kojeg želimo obratiti pozornost na niz nepravilnosti i kršenja Zakona RH.

Temelj postupanja: Rješenje Gradu Splitu kojim se naređuje: osigurati skupljanje i zbrinjavanje u odobreno sklonište svih napuštenih mačaka na lokaciji V. Lisinskog 4

Obrazloženje: prijava stanarke Sandre Periše u svezi nehigijenskih uvjeta života svih stanara zgrade kao i susjednih zgrada zbog zadržavanja u zajedničkim prostorijama i dvorištu brojnih mačaka lutalica nepoznatog zdravstvenog statusa, a sve radi hranjenja istih od strane Anke R., da postoji opasnost od bolesti i alergija, radi postojanja opasnosti znatnog povećanja populacije, a životinje su nepoznatog zdravstvenog statusa, njihov način života ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja.

Članak 22. Odluke o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama (Sl. Glasnik Grada Splita broj 06/00 i 33/03): Mačkom lutalicom, u smislu ove odluke, smatra se mačka o kojoj se nitko ne brine.
Mačke koje se nalaze u dvorištima i oko stambenih zgrada i za koje brinu stanari zgrada, a ne postoji sumnja da su zaražene od opasnih bolesti ne smatraju se lutalicama.

Prve tri marjanske mačke kao i sve ostale mačke koje su odvedene s Marjana nisu mačke lutalice jer se o svim tim mačkama brinula Anka R., ali i određen broj drugih osoba, stanara susjednih zgrada, a također su bile hranjene i redovito veterinarski zbrinute od strane volontera grada Splita o čemu postoje dokazi u vidu računa izdavanih od strane veterinarskih stanica. Mačke nisu bile bolesne, niti postoji ikakva medicinska dokumentacija koja bi izazvala sumnju da su zaražene od opasnih bolesti.

Pitanja:

1. Čime vet. Inspektorica argumentira tvrdnju da su mačke zaražene od bolesti i da su time ugrožavale zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja

2. Dopisom As Eka Gradu Splitu od 28.10. navodi se sljedeće: Na temelju Rješenja vet. Inspekcije izdanog u rujnu 2013. Na Marjanu su uhvaćene 3 odrasle mačke, 2 muškog i 1 ženskog spola. Mačke su u trenutku dolaska u naše sklonište bile zdrave. Tretirane su protiv vanjskih i unutarnjih parazita. Nakon isteka pravilnikom propisane karantene u trajanju od 14 dana mačke su udomljene datuma 11.10. 2013. U trenutku udomljenja mačke su bile zdrave. Mačke su trenutno smještene kod udomitelja na adresi Don Nike Plančića 1, Murter. voditeljica skloništa Ana Kapov, dr. Vet. Med.

3. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovaljavati sklonište za životinje i higijenski servis (NN, 110/04) članak 28. Nađene slobodnoživuće mačke bez vlasnika moraju biti primljene u sklonište i mora im se osigurati potrebna veterinarsko-zravstvena zaštita, kastracija ili sterilizacija.

Nakon oporavka te provedenih mjera u skladu s odredbom članka 23. Ovog Pravilnika mačke mogu biti puštene u okoliš iz kojeg su uzete, ako je okoliš primjeren za njihov povrat osim u slučaju ako se nađu osobe koje će preuzeti brigu o njima.

Napominjemo da je gradonačelnik Splita dao javno obećanje da će s mačke vratiti na svoje stanište:

Članak 23. … ukoliko nije moguće utvrditi zdravstveni status s obzirom na bjesnoću smatra se životinjom nepoznatog zdravstvenog statusa s obzirom na bjesnoću te mora biti izdvojena (izolacija za mačke 14 dana). Ako se utvrdi da ne boluje od bjesnoće promatrana tijekom 6 mjeseci uključivši i vrijeme provedeno u izolaciji te po isteku 6 mjeseci tijekom kojih nisu utvrđene promjene koje ukazuju na bjesnoću, životinja može biti udomljena.

Životinja ne mora biti u izolaciji i na promatranju 6 mjeseci ako se provede pretraživanje kojim se utvrđuje visina protutijela za bjesnoću, čime se određuje zdravstveni status životinje s obzirom na bjesnoću. Nakon provedenog pretraživanja iz st. 3. Ovog članka, s negativnim rezlultatom, životinja treba biti cijepljena protiv bjesnoće i može biti udomljena.

Uvidom u dopis AS-EKA vidljivo je da su mačke tretirane protiv vanjskih i unutarnjih parazita, ali se ne navodi da su sterilizirane/kastrirane niti da je izvršeno testiranje visine titra antitijela na bjesnoću niti da su cijepljene protiv iste. Time se direktno krši Pravilnik budući da se upravo ovakvim postupanjem „povećava populacija te se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi i drugih životinja“ baš sve ono što je navela inspektorica u svom Rješenju kao razlog uklanjanja marjanskih mačaka.

Radi sumnje u ispravnost poduzetih mjera od strane AS-EKA, a temeljem njihovog dopisa, putem nadležnih institucija poduzet ćemo odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom kako bismo dobili na uvid nalaze titra antitijela na bjesnoću, dokaz o kastraciji/sterilizaciji, potvrdu o cijepljenju protiv bjesnoće te u skladu sa svim navedenim poduzimati daljnje mjere.

05.10. su djelatnici AS-EKA uz pratnju policije i dr. Vet. Uz sudski nalog prekršajnog suca iz stana A.R. odvedene 2 mlade mačke, neki dan sterilizirana mlada ženka i mladi mužjak od 8 mjeseci kojemu je zakazana kastracija idući mjesec. Obje mačke su zdrave, imale su veterinarsku skrb, sterilizirane, živjele su u stanu pa se pitamo temeljem koje točke ili navoda iz Rješenja vet. Inspektorice, temeljem kojeg pravnog propisa su ove dvije mlade mačke jutros oduzete gospođi A.R.???

Zaključak:

- poštuju li se zakoni od strane onih koji su plaćeni da ga provode i štite? – kojim i kakvim pojedincima je moguće pokrenuti više državnih i gradskih službi na način da im se bezbroj puta izlazi u susret bespotrebno trošeći novce poreznih obveznika na akcije sumnjive zakonitosti? – kako je moguće da sklonište ne obavi zadane obveze u skladu s važečim propisima, a nadležno tijelo za nadzor uopće ne reagira?

2.Uvjeti u skloništu za životinje AS-Eko koji po Pravilniku o uvjetima koje moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete

Po Članku 10. Gore navedenog Pravilnika podovi, zidovi i stropovi prostora i prostorija objekata iz Članka 1. Ovog pravilnika (Skloništa) u kojima su smještene životinje moraju biti od neporoznog i nehigroskopskog materijala koji omogućava djelotvorno čišćenje, pranje, dezinfekciju, te otporni na griženje i grebanje.

Po Članku 13. Objekti iz Članka 1. Ovog Pravilnika moraju udovoljavati potrebama životinja smještenih u njima tako da životinje: ne trpe glad i žeđ, nisu izložene fizičkoj nelagodi i strahu, zaštičene su od ozljeda i bolesti, nalaze se u svojoj vrsti primjerenom okolišu.

Po Članku 25. Prostorije za izolaciju životinja moraju biti odvojeno za pse i za mačke.

Po Članku 26. Prostor za smještaj pasa u skloništu sastoji se od:

-zatvorenog dijela, primjereno zagrijanog i zračnog, za svaku životinju zasebno, s ispustom do 1/3 površine, zatvoreni dio mora biti najmanje 1,2 x 1,8 m, a otvoreni dio 1,2 x 2,4 m
-zasebno ograđenog prostora unutar kruga skloništa u kojem neće biti mogučnosti ozljeđivanja životinja, a u kojem će se psi moći slobodno kretati primjereno svojim potrebama
Ako je u jednom prostoru smješteno više pasa svaki pas mora u zatvorenom dijelu imati osiguranu površinu od najmanje 1,5m2, a u otvorenom najmanje 2m2

Po Članku 27. Prostor za mačku mora biti veličine najmanje 1m x 1m x 1m, a ako su mačke smještene grupno veličina prostora mora biti najmanje veličine 3m x 4,5m x 2m.

sapica

 

 

Na slici je vidljivo da 1/3 boksa nije natkrivena, da nema zatvorenog dijela, da nije izrađena od neporoznog i nehigroskopskog materijala, te da nije moguće sprovesti dezinfekciju, smješteno je 12 pasa s tri derutne kućice, a po pravilniku bi za taj broj pasa trebalo biti osigurano 24 m2 otvorenog dijela i 18 m2 zatvorenog dijela, životinje se napajaju iz mačjih posuda za pijesak, prljavih i izgriženih, žive u blatu, a nemaju se gdje skriti ni od kiše, ni od udara vjetra ni od niskih zimskih temperatura koje nerijetko sežu ispod nule, a ljeti su na direktnom udaru sunčevih zraka koje sežu i do 38-40 stupnjeva.

 

sapice3

Iz slike vidljivo je da postoji mogučnost ozlijeđivanja životinje na zahrđale žice.

Mačke su smještene u istom prostoru za izolaciju kao i psi, izložene konstantnom stresu i strahu od pasa.
Obratili su nam se udomitelji marjanskih maca osupnuti ponašanjem djelatnika i nehigijenskim uvjetima koji su i dostavili ove fotografije.

 

 

 

 

 

 

Prema izjavama udomitelja niti jedna životinja nije imala ni hrane ni vode (osim mačaka koje su pokušali namamiti hranom u transpotere), zatečen je mrtav pas u boksu sa krvavim tragom na vratima i podu (gornja slika), vidno alkoholizirani djelatnik nije uspio namamiti mačke, te udomiteljici daje rukavice da sama uđe u prostor za izolaciju i uhvati vidno uznemirenu životinju ne mareći za sigurnost osobe, prilikom ulaska u boks dvije mačke su pobjegle, te je spomenuti djelatnik gazeći ih nogama pokušavao uhvatiti, prostor zaudara na izmet i urin, stražnji izlaz prostora za mačke je pun mokraće i izmeta.

Dakle, bitno je napomenuti da je izolacija za mačke nesukladno pravilniku smještena u istom prostoru kao i za pse, te da nad spomenutim mačkama nisu izvršene zakonom određene mjere propisane Pravilnikom, člancima 28. I 23. Koji kažu da se mačkama mora osigurati zdravstvena skrb, kastracija i sterilizacija, nalaz titra na bjesnoću, te cijepivo protiv iste, ukoliko se ne izvrši testiranje titra antitijela životinja mora proči šestomejsečnu karantenu, te tek po isteku karantene može biti udomljena.

Pitamo se kako je bilo moguće uopće registrirati spomenuti objekt koji ne udovoljava uvjetima, ne provodi zakonski naređene mjere, zapošljava ljude koji konzumiraju alkohol na radnom mjestu, te ugrožavaju sigurnost građana, zlostavljaju životinje, zanemaruju njihove fiziološke potrebe, ne održavaju higijenske uvjete, kako je moguće da je nadležna ispostava veterinarske inspekcije u više navrata nalazila da je sve sukladno pravilniku što ne odgovara istini jer je i iz slika vidljivo da nisu ispunjeni tehnički uvjeti glede smještaja životinja, da se ne provode potrebne mjere jer su mačke udomiteljima predane bez cijepiva i nekastrirane, a po pregledu udomljenih mačaka kod odabranih veterinara ustanovljeno je da su mačke vidno dehidrirane, pothranjene, te imaju jak proljev, kako je moguće da takav objekt s takvim načinom tretiranja životinja može pružati svoje usluge dvijema županijama po astronomskim cijenama da bi se životinje držale gladne, žedne, bolesne, istraumatizirane, u blatu i vlastitom izmetu,bez odgovarajuće veterinarske skrbi!?

Tražimo da se obustavi rad ove ustanove dok se ne prilagode pravilniku u potpunosti, te da se provede nadzor od strane Ministarstva, Odjel za dobrobit životinja jer oni koji su do sada provodili nadzore očito ne poznaju pravilnik.

Je li je ovaj slučaj samo još jedan u nizu dokaza da u našoj državi zakoni ne vrijede za svih?
Hoće li će ovaj slučaj riješiti naša država, isključivo i samo u korist dobrobiti životinja ili ćemo se morati obratiti institucijama Europske Unije?

Udruga Deseti život, Split
Zaklada za zaštitu životinja, Split
Udruga Sehaliah, Split
Udruga Azil Aurora, Omiš
Udruga Bračke šape, Supetar
Inicijativa Splitske šape

Na znanje:
1.Županijsko Državno odvjetništvo
2.Ministarstvo poljoprivrede, Odsjek za dobrobit životinja
3.Županijska veterinarska inspekcija, Ispostava Split
4.Županijska veterinarska inspekcija, Ispostava Šibenik
5.Grad Split, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo
6. AS-EKO d.o.o., Dolačka 22, Šibenik
7.Dnevne novine Slobodna Dalmacija
8.Portal Index.hr
9.Zaklada za zaštitu životinja, Split
10. Udruga SEHALIAH zaštitinik kućnih ljubimaca, Split
11. Azil Aurora – Omiš, Udruga za zaštitu životinja
12. Udruga Bračke šape, Supetar
13.Inicijativa Splitske šape
14. Udruga Šibenski Prijatelji ŠUM
15.Udruga Mijau Rijeka
16.Društvo za zaštitu životinja, Dubrovnik
17.Udruga Devet života, Osijek
18.Udruga Mijau-Karlovac
19.Prijatelji Životinja
20.Društvene mreže

STav

 

 

 

 

  • sapice5
  • sapice4
  • sapice8
  • sapice2
  • sapice7
0 comments