Šibenik – održivi model revitalizacije gradskog centra

Šibensko je Gradsko vijeće prošloga tjedna upravljanje šibenskim povijesnim utvrdama povjerilo novoosnovanoj javnoj ustanovi Tvrđava kulture Šibenik, nastavljajući time višegodišnja nastojanja da kroz seriju aktivnosti i ulaganja obnovi baštinu te je kapitalizira kroz kulturne i turističke programe. Uspjeh Šibenika u privlačenju milijunskih sredstava za obnovu leži u pomnom planiranju kojem je nositelj uigrana gradska administracija otvorena suradnjama i s ostalim urbanim akterima. Za razliku od vulgarne komercijalizacije nekih drugih jadranskih gradova, iako uz ponešto dvojbenih diznifikatorskih dizajnerskih rješenja i zamisli, za sad izgleda da su Šibenčani našli održiv model revitalizacije gradskog centra, ali i otvorili perspektivu gradu koji se propašću industrije gotovo potpuno ugasio.

Fortifikacijski sustav čine kaštel Sv. Mihovila, izuzetno lijepa utvrda Sv. Nikole iz šesnaestog stoljeća koju je projektirao Giangirolamo Sanmichelli na mjestu nekadašnjeg samostana Sv. Nikole i čija je obnova najskuplja i najzahtjevnija, tvrđava Sv. Ivana, sagrađena u svega nekoliko mjeseci 1646. godine te njoj suvremena i posjetiteljima najlakše dostupna tvrđava Šubićevac/Barone. Podcijenjene i zapuštene, danas kreću ka punoj afirmaciji na krilima šibenskog turističkog razvoja, a oni do sad uređeni dijelovi već su se programima upisali na kulturnu kartu Hrvatske, ali i vratili na korištenje lokalnoj zajednici.

“Osnovnu prepreku cjelovitom upravljanju definiranom osnovom kulturno-turističke ponude predstavljaju neusuglašene razine upravljanja – upravljanje na državnoj i lokalnoj razini, komplicirani imovinsko-pravni odnosi, prvenstveno Tvrđava sv. Nikole koja je u državnom vlasništvu te je potrebno revidirati trenutni Zakon o pomorskom dobru kako bi Grad mogao dobiti koncesiju nad tvrđavom te

Sredstva koja su Grad Šibenik i Ministarstvo kulture RH mogli ulagati desetljećima jedva su dostajala za temeljnu sanaciju oštećenih dijelova fortifikacija pa su se šibenske vlasti okrenule EU fondovima.

započeti projekt revitalizacije. Potom tu je različito stanje očuvanosti i obnovljenosti pojedinih dobara. Na primjer, uspoređujući Kninsku tvrđavu koja je potpuno funkcionalna i otvorena za posjetitelje i Tvrđavu sv. Ivana u koju je potrebno višestruko ulaganje”, bio je zaključak Plana upravljanja kulturnim dobrima na lokalnoj i regionalnoj razini izrađenog prije nekoliko godina. Od tada se štošta promijenilo.

Sredstva koja su Grad Šibenik i Ministarstvo kulture RH mogli ulagati desetljećima jedva su dostajala za temeljnu sanaciju oštećenih dijelova fortifikacija pa su se šibenske vlasti okrenule EU fondovima. Uspješnost korištenja tog novca u pravilu se mjeri dvama parametrima, povećanjem broja posjetitelja i povećanjem broja zaposlenih u djelatnostima povezanima s kulturnim turizmom, a Šibenik u zadnjih par godina bilježi vrijedne rezultate. Prihvatimo li koncept da je kulturna baština u osnovi sredstvo zarade, atrakcija, uvijek plešemo po rubu identitetske prostitucije, čemu možemo svjedočiti na splitskim pa i mnogim dubrovačkim primjerima. S druge strane, šibenska je fortifikacijska baština godinama vandalizirana, propadala pod utjecajem atmosferilija i prekrivena smećem te, usprkos jedinstvenim vizurama koje se pružaju s najviših kota grada, privukla tek rijetke posjetitelje. Naći ravnotežu s temeljnim ciljem očuvanja nepokretne kulturne baštine za buduće generacije, s njihovim potrebama i interpretacijama, znači intervenirati na način da se zaštiti suština kulturnog dobra koja u nekim promijenjenim okolnostima mogu biti i drugačije korištena. To traži fino i slojevito promišljanje, široku stručnu, ali i političku koordinaciju, a vremena je relativno malo, i za same ugrožene građevine i za gradsku ekonomiju, a tlo za pogreške učinjene u žurbi prilično plodno. Ipak, Šibenik odolijeva.
Strukturirani pristup obnovi i privlačenju novih gostiju podrazumijevao je pripremu i usvajanje planova upravljanja usklađenih s evropskim, regionalnim i lokalnim strategijama, pa tako smjernice derivirane iz znanosti i tuđih iskustava stvaraju neku vrst zaštitne mreže pod sve aktivnosti, a ne smije se zanemariti ni kvalitetna podloga koju je pružilo Društvo Juraj Dalmatinac.

Tvrđava Svetog Mihovila

Tvrđava Svetog Mihovila

Nespretnosti poput nekih dijelova izvedbe na tvrđavi Sv. Mihovila, ostakljeni kafić na tvrđavi Barone ili neprimjerene sprave za igru su ispravljive, a ishitrena ideja natkrivenog eskalatora arhitekta Nikole Bašića kojom bi se pristupalo na Sv. Mihovila ipak je napuštena. Prošlotjedno osnivanje javne ustanove, uoči otvorenja još jedne revitalizirane šibenske tvrđave – tvrđave Barone – idući je korak u upravljanju.

“Učinkovito upravljanje kulturnim dobrima od javnog je interesa i ima snažan utjecaj na razvoj gospodarstva i pridonosi stvaranju simboličkih vrijednosti i njegovanju identiteta. Održivo korištenje zahtijeva dodatna financijska sredstva za zaštitu i očuvanje koja se ne mogu oslanjati samo na proračun, već traže posebnu posvećenost promociji važnosti i vrijednosti kulturnih dobara i mogućnosti njihovog uključenja u gospodarske tokove lokalne sredine”, objašnjava nam razloge osnivanja javne ustanove gradonačelnik Željko Burić. Povjerenje je pruženo Gorani Barišić-Bačelić, dosadašnjoj voditeljici Odjela za upravljanje fortifikacijskim sustavom Muzeja grada Šibenika.

“Projekcija modela upravljanja revitaliziranim kulturno-povijesnim spomenicima, raspona aktivnosti i programskih odrednica novoosnovane ustanove osniva se na postojećem planu upravljanja koji je pisan za obnove Sv. Mihovila, te poslovnom i marketinškom planu tvrđave Barone”, kaže Barišić-Bačelić. Model je razvio Grad Šibenik u suradnji s Odjelom za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava Muzeja grada Šibenika.

“U samom Odjelu zaposlenici su širokog spektra obrazovanja zaduženi za različite programske odrednice koje se tiču upravljanja (glazbeno-scenski i drugi programi, kulturna baština i edukacija, marketing i promocija, organizacija tehnike, vodička i informatorska služba…) te će se ova sistematizacija radnih mjesta prenijeti i u novu ustanovu s tim da će biti unaprijeđena i prilagođena obzirom da ustanova nije muzej”, dodaje Barišić-Bačelić.

Obnova tvrđave Barone

Obnova tvrđave Barone

Ustanova će upravljati objektima fortifikacijskog sustava Grada Šibenika i drugim objektima koje joj povjeri Osnivač po posebnim odlukama, a zadatak joj je provoditi, afirmirati i poticati kulturno-umjetničko stvaralaštvo te koordinirati kulturno-umjetničke aktivnosti od interesa za grad Šibenik u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja. Ustanova će također osmišljavati projekte u oblasti kulture koji donose financijsku dobit u cilju ulaganja u unapređenje kulturnih djelatnosti na području grada Šibenika, a pripremat će i kandidirati kulturne projekte prema međunarodnim fondovima te koordinirati pripremu i kandidiranje kulturnih projekata drugih subjekata prema međunarodnim fondovima.

U lokalnom pravnom okviru javna je ustanova logičan nositelj ovakvih projekata, no sada slijedi test njezine učinkovitosti i to ne samo u financijskom smislu već i u proklamiranom aspektu jačanja sudjelovanja lokalne zajednice u kulturnom životu te jačanja svijesti o potrebi očuvanja kulturne baštine i njezina gospodarskog korištenja kod stanovnika. Zarazni optimizam i sposobnost ove gradske uprave koja i u drugim poljima osim kulturnog niže uspjehe u privlačenju europskog novca, imaju mogućnost značajno promijeniti sliku Šibenika, ali bitnije, kvalitetu života njegovih građana.

Diana Magdić

Ovaj tekst je objavljen uz potporu Fonda za pluralizam u sklopu projekta Ostvarivanje prava građana na javno informiranje.

2 comments
Portal STav
Portal STav

Što ne znači da ne treba odustati :)

Željan Kutlača
Željan Kutlača

Za splitsku gradsku administraciju nema tog teksta koji bi im prosvijetlio mozgove. Splitska gradska administracija sa gradonačelnikom na čelu je dno dna. Takvim likovima je uzaludno predstavljati sve što je dobro, jer njihova percepcija važnih stvari za Splt je udaljena dva milijuna svjetlosnih godina od šibenske.

Trackbacks

  1. […] Šibenik – održivi modelrevitalizacije gradskog centra […]