Revitalizacija napuštenog solinskog tupinoloma

Grad Solin i splitska podružnica Hrvatskih šuma u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu organiziraju studentsku arhitektonsku radionicu Mayday!Majdan! Mayday! na temu revitalizacije prostora bivšeg tupinoloma u Majdanu, smještenog pokraj izvora rijeke Jadro.

Radionica je dio projekta Ex Marstone Quarry as a Community Space, koji je na prošlogodišnjem natječaju Idea Camp, u organizaciji Europske kulturne fondacije, uvršten među 50 najboljih od ukupno 813 prijavljenih iz cijele Europe, da bi u konačnici bio jedan od 25 projekata koji su dobili sredstva za istraživanje. Tema natječaja i interdisciplinarne radionice održane u Marseilleu, u listopadu 2014. godine, bilo je aktiviranje zajednice u redefiniranju i oblikovanju javnih prostora.

Projektnom idejom je na mjestu nekadašnjeg tupinoloma, veličine oko 5 hektara, predloženo uređenje interaktivnog parka i participativnog urbanog vrta za građane svih dobnih skupina, s naglaskom na predškolsku i osnovnoškolsku djecu. Komponente projekta su gradnja (institucionalne) suradničke platforme, konzultacije sa ciljnim skupinama i lokalnom zajednicom, izrada vizualnog identiteta te studentska radionica i izložba na kojoj će se odabrati najuspješnije idejno rješenje. Ono će služiti kao podloga za izradu glavnog projekta, koji će Grad Solin i Hrvatske šume prijaviti na odgovarajući EU natječaj s ciljem realizacije projektne ideje.

Studentska arhitektonska radionica, središnja aktivnost projekta na kojoj sudjeluje čak 27 studenata diplomskog sveučilišnog studija arhitekture, održat će se u razdoblju od 4. ožujka do 8. travnja ove godine na Fakultetu građevine, arhitekture i geodezije. Sva idejna rješenja će putem modela i plakata biti prikazana na izložbi u Domu kulture Zvonimir Solin, 8. travnja u 18 sati. Posjetitelji će tada imati priliku detaljnije se upoznati s projektom, metodologijom i studentskim radovima, ali i dodijeliti svoj glas onom kojeg budu smatrali najboljim.

Više o projektu možete pronaći ovdje.

S.T.