Privatno vlasništvo južnih padina nije šuma Marjan?

V.d. ravnatelja JU Robert Koharević reagirao je na Kaznenu prijavu Društva Marjan i optužio ih da su uzeli prostor gdje je ova instituucija željela napraviti suvenirnicu.

Nakon što je Društvo Marjan održalo tribinu na kojoj su iznijeli razloge podizanja kaznene prijave protiv Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan (JU) te iznenadnog smanjenja sredstava iz gradskog proračuna, javnosti se obratio aktualni v.d.ravnatelja prozvane institucije –  Robert Koharević.

Na početku konferencije za novinare naglasio je kako novo Upravno vijeće JU, koje djeluje od svibnja kada su članovi Društva Marjan Srđan Marinić i Duška Boban podnijeli ostavke, radi puno bolje. “Ne znam da li da se više osvrćem na taj period. Bilo je jako teško raditi. Zamislite, kad od nekog dobijete 380 mailova, što subotom, što petkom. Kad se sumnja u poštene namjere, onda je to teško. Sjednice su nam trajale nekoliko sat. Hajdemo to zaboraviti”, rekao je Koharević i osvrnuo se na dva segmenta kaznene prijave koji se odnose na smanjenje granica Park šume Marjan te nezakonito upravljanje šumom koje je u neskladu sa Zakonom o šumama, kako tvrde u Društvu Marjan.

Podsjetimo, na spomenutoj tribini Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan kazao je kako južne padine Marjana nisu obuhvaćene Planom gospodarenja za šumu s posebnom namjenom,  izrađenim 2008. godine  što je posljedica “manipulacije površinom Park šume, koja se, kako je definirano 1988. godine, prostire na 300,29 hektara, a da bi se zbog postupanja ‘nadležnih’ institucija smanjila na 196,26 hektara, odnosno, u potpunosti je umanjena za južne padine, gdje je 90 posto parcela u privatnom vlasništvu”.

foto: STav

foto: STav

“Za južne padine može se napraviti samo Program gospodarenja za šume šumoposjednika obzirom da su to parcele uglavnom u privatnom vlasništvu. U taj Program mogu ući samo površine veće od 7-8 ha koje su u naravi šuma. Ne može ih se ubaciti u postojeći Program“, naglasio je Koharević, dodajući da to iziskuje ispitivanje terena i vlasnost parcela. “Eventualne površine u vlasništvu Grada koje su na južnim padinama, a zadovoljavaju kriterije šuma razmatrat će se pri izradi novog Programa 2018“, dodao je. Dakle, kako je objasnio Koharević ,riječ je o vrlo kompleksnoj problematici koju je i novinarima teško za shvatiti pa moramo priznati da ne razumijemo objašnjenje prema kojem je opravdanje za nepostojanje južne padine u postojećem Programu činjenica da su one uglavnom u privatnom vlasništvu kad se kaže da će se u budućem Programu, ionako eventualno razmatrati samo one koje su u gradskom vlasništvu. Stoga, odgovor na pitanje zbog čega Programom nisu obuhvaćene južne padine i dalje ostaje otvoreno.

Koharević je iznio i podatke o prijavama bespravne gradnje unutar Marjana koje je JU podnijela za 2012. i 2013. te 2014. Radnici JU su tako u 2012. i 2013. napisali 33 zapisnika, izrekli 14 usmenih zabrana, podnijeli 2 kaznene prijave, 6 prijava građevinskoj inspekciji i 2 prijave sanitarnoj inspekciji. U 2014. godini napisali su 15 zapisnika, izrekli 4 usmene zabrane, podnijeli dvije prijave građevinskoj inspekciji, tri prijave komunalnom redarstvu te dvije prijave inspekciji zaštite okoliša.

Nadalje, Koharević se osvrnuo i na izjave Srđana Marinića o tome kako JU nema dozvolu za obavljanje šumarskih radova, kao što nema ni licencirane šumare, na što je Koharević rekao kako ga prema mišljenju Ministarstva pojloprivrede ne mora ni imati. “Predloženo mi je da se obratim Hrvatskim šumama d.o.o. u Splitu, što sam i učinio, te s nadležnima u toj tvrtki razradio kako ćemo zajedno raditi. Trenutno smo pri potpisivanju Ugovora o suradnji“.Drugim riječima, dosad se radilo bez šumara i neovlašteno, a JI će “outsorcati“ te usluge, iako već ima 52 zaposlenih, među kojima nema šumara, i troši 7 milijuna godišnje novca Splićana. O navodnoj neovlaštenoj sjeći od 1 200 stabala godine nije se izjašnjavao.

Nadalje, Koharević je optužio Društvo Marjan da su za vrijeme dok su njihovi članovi bili u Upravnom vijeću JU preuzeli ključeve od objekta na Vidilici u kojem je ova ustanova planirala otvoriti info pult i suvenirnicu. Ključeve su, prema riječima Koharevića, uzeli od vlasnika ugostiteljskog objekta koji se tamo nalazi, a čiji su to prostori nije znao reći. Riječ je o prostoru koje nije upisano ni u zemljišniku ni u katastru, a 1958. godine izgradilo ga je Društvo Marjan. Temeljem aviosnimaka utvrđeno je da je riječ o objektu koji je postojao nakon 1968. i Društvo Marjan za njegovo korištenje ima Uporabnu dozvolu.

Za kraj Koharević je najavio kazneni postupak koji je ovih dana pokrenut protiv Srđana Marinića za Kazneno djelo sramoćenja i klevetanja te Građansku tužbu za naknadu štete zbog povrede poslovnog ugleda Ustanove radi iznošenja neistinitih podataka.

M.Ba.

0 comments