Novi zakon za plaže s ulaznicama

Novi prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, o kojem se vodi javna rasprava od 17. prosinca prošle godine, nejasno u članku 114. definira označavanje i zaštitu plaže s kopnene strane, što bi u konačnici moglo ugroziti javni interes, smatraju u Društvu Marjan.

“Postavlja se pitanje od koga ili od čega će se štititi plaža. Poznavajući dosadašnju praksu u izigravanju i različitim tumačenjima zakona, gotovo uvijek na štetu javnog interesa, sasvim je izvjesno da će se ovakva formulacija članka 114. koristiti za ograđivanje plaže i naplatu ulaza”, upozoravaju iz Društva. Ističu da “plaža mora biti pristupačna svima pod jednakim uvjetima, što znači da se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica za kupače”.

Kako pojašnjavaju, “važno je naglasiti da su dosadašnja koncesijska odobrenja sadržavala odredbu koja glasi: plaža se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica za kupače”, što u ovom prijedlogu nije slučaj. Stoga, da bi se izbjegla mogućnost različitog interpretiranja Zakona, predlažu nadopunu spomenutog članka i to zabranom ograđivanja radi naplate ulaznica za kupače.

R.T.

1 comments