Novčane kazne za stranke koje ne poštuju ravnopravnost spolova

Neravnopravnost spolova unutar stranaka na nadolazećim parlamentarnim izborima prekršajno će se kažnjavati, odlučio je Ustavni sud RH.

Iako je Odlukom i rješenjem Ustavnog suda od 24. rujna ukinuta odredba po kojoj stranke koje ne udovoljavaju tim uvjetima nisu pravovaljane, Ustavni sud je u obrazloženju te odluke naglasio da je na snazi ostao zakon po kojem će se spomenute stranke prekršajno kažnjavati. Drugim riječima, kandidacijska lista za parlamentarne izbore na kojoj ne bude 40 posto oba spola smatrat će se pravovaljanom, ali njezin predlagatelj podliježe prekršajnoj odgovornosti zbog čega može biti novčano kažnjen u visini od 50 tisuća kuna, priopćilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP).

DIP je naveo kako je člankom 21. a Zakona o izborima zastupnika propisano da se treba voditi računa o ravnopravnosti spolova prilikom predlaganja stranačkih i neovisnih lista za izbor zastupnika, odnosno da zastupljenost žena i muškaraca na listama mora biti podjednaka. To se pravilo primjenjuje na 11 od 12 izbornih jedinica (deset u Hrvatskoj i jednoj u dijaspori).

Članak 12. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova propisuje kako će se provođenjem posebnih mjera promicati ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, uključujući javne službe te postupno povećavati uključivanje podzastupljenog spola tako da njegova zastupljenost dosegne razinu njegova udjela u ukupnom stanovništvu države. U kontekstu članka 15. st. 2. istog Zakona, postupno povećanje podzastupljenog spola mora se postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu toga Zakona.

Odluka Ustavnog suda otvorila je brojna pitanja oko nadolazećih izbora. Jedni ističu kako se pogoduje desno orijentiranim strankama u kojima su žene manje zastupljene, a ujedno se omogućuje i politička marginalizacija žena, dok s druge strane mnogi upozoravaju kako bi stranke trebale birati najbolje kandidate neovisno o spolu, zbog čega bi automatska diskvalifikacija na temelju “spolne kvote” zadirala u slobodu kandidiranja na parlamentarnim izborima.

J. F.

0 comments