Neka nama naših expletusa

Pročitajte komentar člana GK Varoša Vjeke Santrića o događanjima u Kamenitoj ulici.

Poduzetničkih žica nikad dosta. Još se samo žileti čekaju: evo je i Varoš spreman ako nahrupe izbjeglice. Zapravo, više-manje za Varoš, bitno da nepozvani izvaneuropski vandali ne ugroze svijetle investicijske aktivnosti Marijane Ribičić Luetić. Njenoj tvrtki Expletus nije uopće važno što nema valjanih dozvola za gradnju, što nema pravo rušiti GUP-om zaštićeno stablo, što je sporno kako je uopće zelena površina pretvorena u građevinsko zemljište, što su od mjerodavnih državnih institucija prije više mjeseci zatraženi odgovori na sva ta i mnoga druga pitanja…

Expletusu je dovoljno da pravna država vikendom ne radi, a u ostale dane se konstituira. U toj situaciji najbolje se dogovoriti s nekim tko markira pravnu državu, a ako baš nikog nema, onda je najbolje sam angažirati dvojicu nalik na zaštitare i još dvojicu da postave žicu. Video nadzor je ionako već tu da trajno straši ljude i upozorava ih kako zapravo nemaju pravo prolaziti ulicom ucrtanom u plan grada.

Zamislite, od svih inspekcija, ministarstava, DORH-ova i MUP-ova kojima su se do sada obratili susjedi ovog građevinskog kravala, odgovorilo im je jedino vlastito kotarsko vijeće, kao najdirektnija jedinica lokalne samouprave. Štoviše, Vijeće kotara Varoš ne samo da je još prošle godine ozbiljno razmotrilo dobrosusjedske prigovore Expletus neimarstvu, nego je i samo zatražilo raščišćavanje nejasnoća u vezi sa spornim pokušajima gradnje u Kamenitoj.

Sve ostalo vidite i sami. Expletus od tada premire od straha do te mjere da nikome ne pokazuje niti tablu namjera. Odnosno tablu namjera svi odavno znamo: posjeći što se naumilo i sagraditi što se naumilo, a za tablu dozvola uvijek ima vremena. Što će kome danas dozvola kad je sto i peta godišnjica Hajduka, što će kome sutra dozvola ako se bira zamjenike ministara, što će kome jučer dozvola ako je Hrvatska rukometno ponizila Poljake… Neka nama naših expletusa i njihovih žica. Upravo to je ono što je izvorno hrvatsko. A ako nekome baš treba još i neka dozvola, pa dobro, ispružite im zastavu. Zašto da čekaju dok dođemo do krova…

Vjeko Santrić, član GK Varoš

1 comments
Marijana Ribicic Luetic
Marijana Ribicic Luetic

Marijana Ribicic Luetic

1 minute ago

Expletus d.o.o.

Kamenita 9A

Split

Stav.cenzura.hr

n/r Igor Mušić, Mašenjka Bačić  

Šetalište Bačvice 10

Split

Split, 17.02.2016.

Predmet: Demant netočnih navoda

Poštovani,

Sukladno Zakonu o medijima članak 40. tražim ispravak netočnih navoda na Vašem portalu jer ste tvrtki Expletus načinili štetu sukladno članku 21. st. 2. navedenog Zakona. Traži se ispravak članka od 14.02. potpisan od Lari Lurić. Ne odgovara istini da je parcela bila Gradska. Zatražite povijesni izlist u zemljišniku zem 8680/1. Od strane Parkova i nasada nije donesena potvrda da se predmetno stablo ne smije rušiti. Zatražite Rješenje Parkova i nasadi od 06.11.2016. Također ne odgovara istini da je to zelena površina i da je ikad došlo do prenamjene u građevnu parcelu. Ne odgovara istini da za ograđivanje vlastite parcele treba građevinska dozvola, a kamoli lokacijska dozvola. Postavljanje ograde je Zakonska obveza vlasnika temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 102, st. 2. Ako već novinari pišu o nečem neka pišu istinu potkrijepljenu dokazima i pročitaju Zakone, a ne iznositi neistine na štetu imovine tvrtke. Traži se demant vezano za objavu članka od 15.02. potpisanog od strane g. Santrića. Istina se nalazi u Zakonima Republike Hrvatske, a ne u osobnom mišljenju i stavu g. Santrića koji nasosi štetu tvrtki Expletus zbog svog osobnog interesa! Molim citate Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i to čl. 9., 102., 104., 105., 167., koji će demantirati osobno mišljenje i stav g. Santrića. 

Marijana Ribičić Luetić

Direktorica

PS: Poslano na E-mail urednicima i poštom. Obaviješten Ministarstvo kulture o nezakonitom postupanju ovog portala koje se financira uz potporu Ministarstva.