Legalizacija na Marjanu ili “sanacija postojećeg stanja”

Bespravno izgrađene kuće na Marjanu biti će legalizirane u sklopu novoga GUP-a, ali splitske gradske vlasti još nemaju odgovor kako zaobići čak tri zakona koji to priječe. Iz Banovine tek poručuju da neće mijenjati granice park šume i tamošnje građevinske zone, te da se neće moći legalizirati baš svi bespravni objekti.

Splitski gradski vijećnici izglasali su početak procedure izmjena Generalnog urbanističkog plana, u sklopu koje će se legalizirati i bespravna gradnja unutar park šume Marjan. Podsjetimo, na adresu gradskih službi stiglo je 75 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na Marjanu, a kada se sve zbroji, riječ je o ukupno 17.500 metara četvornih ilegalno sagrađenog stambenog prostora u zaštićenoj park šumi, prostoru na koji su Splićani naročito osjetljivi.

Aktualna SDP-ova gradska vlast već je ranije najavila da će pokušati stvoriti uvjete za legalizaciju svih bespravno sagrađenih objekata na Marjanu, premda nije ponudila odgovor kako će to napraviti, budući da bi se legaliziranjem bespravne gradnje na Marjanu trebala prekršiti najmanje tri zakona Republike Hrvatske, među ostalima i Zakon o postupanju s ilegalno izgrađenim zgradama, poznatiji kao “Zakon o legalizaciji”, koji u članku 6. jasno kaže da nije moguće legalizirati površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, ili park-šumi. Odgovor na temelju čega će se legalizirati kuće na Marjanu nije stigao niti na sjednici Gradskog vijeća na kojoj je izglasano mijenjanje GUP-a.

Dražen Pejković

Dražen Pejković

Dražen Pejković, viši savjetnik gradonačelnika za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i najvažnija osoba vezano uz aktualno mijenjanje GUP-a, nije ponudio konkretan odgovor na to pitanje, ustvrdivši tek da će se bespravno sagrađeni objekti na Marjanu podijeliti u tri kategorije: one izgrađene prije 1968. godine, zatim izgrađene poslije 1968., te treću skupinu u kojoj će biti nedavno izgrađeni ilegalni objekti. Ta podjela bit će, prema Pejkovićevim riječima, polazište stručnom izrađivaču, s tim da bi se o svakom zahtjevu za legalizaciju pojedinačno raspravljalo, a svaki objekt trebao bi biti detaljno analiziran, budući da su naoko slični slučajevi u praksi vrlo različiti. Pejković je dodao da je prioritet održati urbanistički integritet park šume, te da će Grad vezano uz legalizaciju u park šumi dobiti očitovanja ministarstava kulture, zaštite okoliša i graditeljstva.

Legalizacija na Marjanu ili “sanacija postojećeg stanja”

Nezavisna gradska vijećnica Danira Matošić Matičević zatražila je elaboraciju modela kako će se provesti legalizacija u park šumi, budući da za istu treba prekršiti nekoliko zakona, ali to temeljno pitanje ostalo je bez konkretnog odgovora. Ružica Batinić Santro, pročelnica Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša ponudila je samo načelno objašnjenje. “Legalizacija gradnje u Park šumi u suprotnosti je sa člankom 6. “Zakona o legalizaciji” i upravo zato mislimo napraviti nešto u GUP-u da bi se to moglo promijeniti, a to donosi Gradsko vijeće” – kazala je Batinić Santro i dodala: “Mi nećemo širiti građevinsko područje na Marjanu, nećemo mjenjati niti granicu park šume, jer to može samo Županijska skupština. To će biti sanacija postojećeg stanja, a ona će se vezati za Zakon o ozakonjenju bespravno sagrađenih zgrada. Treba sve preispitati, mi sada ništa ne možemo sa sigurnošću reći da će se napraviti, zato prikupljamo mišljenja i očitovanja, čekamo suglasnosti.”

Tri zakona

Što to splitsko Gradsko vijeće može “napraviti u GUP-u”, da bi legaliziralo bespravnu gradnju, a nije širenje građevinskog područja na Marjanu, niti pomicanje granica park šume Marjan – ostaje misterija. Tim više što spomenuti članak 6. Zakona o legalizaciji nije jedina prepreka za legalizaciju. Naime, po zakonu nije dozvoljeno širenje građevinskog područja s obzirom da je ukupna izgrađenost građevinskog područja u Splitu manja od 80 posto (iznosi 64 posto).

Također, Marjan prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ima status kulturnog krajolika u kojemu nije dozvoljeno osnivanje novih građevinskih područja i novih građevinskih parcela, tako da čak tri različita zakona koče mogućnost bilo kakve legalizacije u toj park šumi. Uz to, legalizacija na Marjanu kosi se i s proklamiranom temeljnom zadaćom GUP-a, čija se planska rješenja “ne smiju mijenjati i dopunjavati na način da se izmjenama utiče na očuvanje identiteta i prepoznatljivosti područja prirodnih i kulturnih vrijednosti, te planiranih zelenih površina Grada Splita, zaštitu okoliša i održivi razvoj’”.

Novinarski upit da se očituju kako misle zaobići tri zakona Republike Hrvatske ne bi li se stvorili uvjeti za legalizaciju kuća na Marjanu, uputili smo Draženu Pejkoviću i Ružici Batinić Santro, ali odgovor nije stigao ni nakon 15 dana. Valja napomenuti da je ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš izjavila da odluku o načinu legalizacije u park šumi Marjan prepušta lokalnim vlastima, pa je nejasno zašto Gradsko vijeće Splita ponovno traži mišljenje Ministarstva graditeljstva.

Banovina odredila kriterije za legalizaciju a nema zakonske osnove

Iako zakonska podloga koja bi trebala omogućiti legalizaciju još nije definirana, stručne službe Grada Splita izradile su kriterije prema kojima bi se trebalo vršiti ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina unutar park šume Marjan. Prema tim kriterijima, ozakonjenje građevine ne smije ugroziti tradicijski, pejzažni, kulturološki i urbanistički integritet park šume Marjan, a građevina mora biti isključivo u stambenoj funkciji. Nadalje, građevina, ili dio građevine, mora biti izgrađena prije 15. veljače 1968., mora biti evidentiran neki od akata za gradnju od kojeg se odstupilo, ili građevina mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti iz 2011. godine. Maksimalna dopustiva katnost bespravnih građevina koje će se legalizirati je tri nadzemne etaže plus nadgrađe ili krov.

Šesterokatnica Đogaš

Šesterokatnica Đogaš

To konkretno znači da se, već prema ovim kriterijima, neće moći legalizirati niti jedna kuća izgrađena nakon 2011. godine – a takvih je nekoliko, a neće se moći ozakoniti niti pet ilegalno sagrađenih višekatnica sa stanovima za prodaju: tri koje je sagradio najplodniji marjanski graditelj Miroslav Đogaš, te po jedna u vlasništvu Ante Brajevića i Mate Budića. Što će biti s kućama koje su ilegalno nadograđivane nakon 2011. godine, odnosno, hoće li se legalizirati ili rušiti cijeli katovi sagrađeni nakon tog perioda, nije jasno iz kriterija koje su stručne službe ponudile Gradskom vijeću. Spomenuti kriteriji i analiza iz Kataloga postojećeg stanja nelegalnih građevina inače su samo preliminarni, neobvezujući dokumenti, a stvarno stanje će se, kako je rekao Teo Vojković, gradski pročelnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, utvrditi u upravnom postupku koji će pokazati što će se moći legalizirati.

Procedura donošenja novoga GUP-a proces je koji će trajati godinama i ostaje za vidjeti kako će se u sklopu tog temeljnog razvojnog dokumenta tretirati i rješavati status bespravnih graditelja na Marjanu, budući da gradske strukture za sada ili ne znaju ili ne žele reći kako su naumile nadići zakonske prepreke za legalizaciju u park šumi. “Napravit ćemo, a kako, vidjet ćemo u hodu”, u najkraćem je zaključak sa sjednice splitskog Gradskog vijeća vezano uz legalizaciju na Marjanu.

Dvadesetak godina isplative izgradnje na Marjanu

Bespravno građenje na Marjanu posljednjih 20-ak godina vrlo je popularna djelatnost i nadasve isplativa investicija s minimalnim rizikom i očekivanim višestrukim povratom uloženih sredstava. Naime, u tom radoblju u omiljenoj je splitskoj park šumi izgrađeno više od 50 ilegalnih objekata, od malih potleušica do masivnih višekatnica, a nakon pomnog pretraživanja novinskih arhiva otkrili smo tek jedan slučaj kada je bespravno izgrađen objekt na Marjanu srušen. Riječ je bespravnoj kući vlasnika Luiđija Aljinovića u Čiovskoj ulici, koju su bageri tadašnjeg Ministarstva prostornog uređenja sravnili sa zemljom u svibnju 2003. godine.

“Mom klijentu negativan uzor bili su bespravni objekti u park šumi ili na njezinoj granici, a koji su višestruko veći od njegove obiteljske kuće”, kazao je nakon rušenja Aljinovićev odvjetnik. Zašto je srušena baš Aljinovićeva kuća, a ne neke druge, također nelegalne i također s rješenjem za uklanjanje, teško je reći.

Putevima Građevinske inspekcije

Iz Ministarstva graditeljstva dobili smo sljedeći odgovor o njihovom postupanju vezano uz nelegalne građevine na Marjanu: “Na području park šume Marjan Građevinska je inspekcija postupila po svim prijavama koje je zaprimila. Ukupno se na tom području vode 32 inspekcijska upravna predmeta. Od tog broja predmeta na četiri građevine pristupilo se izvršenju.” Iz Ministarstva su pritom napomenuli da “Građevinska inspekcija nadzire zakonitost gradnje, što konkretno znači da ona, nakon što utvrdi nezakonitost gradnje, donosi rješenje kojim nalaže usklađenje sa zakonom tj. uklanjanje nezakonito izgrađene građevine odnosno njenog dijela”.

Interesiralo nas je i kako u Ministarstvu komentiraju disproporciju između broja bespravno izgrađenih i uklonjenih objekata u park šumi, na što je Đurđica Čočić, glasnogovornica ministartva odgovorila: “Na mogućnost postupanja Građevinske inspekcije trenutno u bitnome utječe i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji u članku 42. definira da će građevinski inspektor prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade do pravomoćnog završetka postupka ozakonjenja odnosno legalizacije. Ova odredba vrijedi za zgrade odnosno dijelove zgrada izgrađene do 21. lipnja 2011. Ukoliko se zgrada ozakoni, građevinski inspektor će obustaviti postupak Građevinske inspekcije a ukoliko nadležno županijsko  odnosno gradsko upravno tijelo odbije ozakonjenje, Građevinska inspekcija nastavlja s daljnjim provođenjem svog postupka, tj. ide se prema uklanjanju bespravne gradnje. Dakle, daljnje postupanje Građevinske inspekcije na području Ppark šume Marjan ovisi o rješenjima koja će donijeti nadležno upravno tijelo Grada Splita’”.

Manipulacije prostorno-planskom dokumentacijom

Javna ustanova za upravljanje park šumom Marjan osnovana je 2005. godine s ciljem zaštite, održavanja i promicanja park šume Marjan, u što među ostalim spada i zaštita Marjana od bespravne gradnje. Bespravna gradnja nastavila je međutim cvasti i kada je Javna ustanova preuzela gospodarenje Marjanom, a na propuste u radu često je upozoravalo Društvo Marjan, koje je koncem prošle godine podiglo kaznenu prijavu i to zbog zloubotrebe položaja i ovlasti bivšeg i aktualnog ravnatelja Javne ustanove, te zbog slučajeva manipuliranja prostorno-planskom dokumentacijom zbog pretvaranja negrađevinskog zemljišta na Marjanu u građevinsko. U Društvu Marjan također zamjeraju Javnoj ustanovi što nije podnjela nijednu kaznenu prijavu za bespravnu gradnju, isto kao niti jednu prekršajnu prijavu protiv bespravnih graditelja, iako su po zakonu to bili dužni činiti.

Ravnatelja Javne ustanove Roberta Koharevića upitali smo što poduzima u slučaju uočavanja bespravne gradnje, te zašto te slučajeve ne prijavljuje sudu. “U slučajevima osnovane sumnje da se radi o bespravnoj gradnji provođenje takvog zahvata prijavljujemo nadležnoj građevinskoj ispekciji u Splitu. Predmeti nisu prijavljivani Općinskom državnom odvjetništvu iz razloga što iz iskustva znamo kako je postupak neusporedivo brži ako se prijava proslijedi nadležnoj građevinskoj inspekciji koja je po svakoj prijavi preuzimala postupanje, dakle prihvaćala nadležnost po predmetu. Rezultati takvih prijava su bila rješenja za rušenje koja je Građevinska inspekcija izdavala u izuzetno kratkom roku, a od moga imenovanja za ravnatelja, bilo je pet takvih prijava”, pojasnio je Koharević.

Na upit zašto su iz Progama gospodarenja park šumom izostavljene južne padine Marjana, što je otvorilo špekulacije da se time stvaraju pretpostavke za gradnju na tome području, Koharević je rekao: “Program gospodarenja koji je je izrađen 2008. godine i vrijedi do 31. prosinca 2018. godine naručio je Grad Split, a izradio ga je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Da bi Program mogao biti prihvaćen dobio je suglasnost tadašnjih Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Obuhvat Programa jest 196.24 hahektara tj. onaj dio Park-šume Marjan koji se nalazi u vlasnosti Grada Splita, a preostali dio od cca 100 hektara nalazi se u privatnom vlasništvu na južnim padinama i za njega se prema Zakonu o šumama izrađuje Program gospodarenja za šume šumoposjednika ali samo za one površine koje su u naravi šuma, a ne kao većina površina koje su poljoprivredne.

Lari Lulić

Ovaj članak nastao je u okviru projekta “Bespravna gradnja na Marjanu” koji financira Ministarstvo kulture.

Ostali tekstovi iz serijala:

Kako izgraditi kuću na Marjanu

 

23 comments
Alan Ford
Alan Ford

Ja san ti mislija odgovorit...al za moj ukus previse ekavice kod tebe DRAGANE...uostalom cemu se prepirat s nekim ko cita program Srp-a...

Goran Jugović
Goran Jugović

moj dragiša puno sreće u životu. Kad naučiš da prvo sebe dovedeš u red a onda druge možda ima nade za tebe

Goran Jugović
Goran Jugović

moj dragane kako si gl.p . namjena je sportasko rekreativna znači možeš napravit sportski objekt, samo ti si toliko jadan da to neznaš iskoristit. Nema veze neka si ti zapalija bengalku to je čin kulture i obrazovanja. Nego reci mi ko ti piše dok mu ti govoriš.

Dragan Feta Ivcevic
Dragan Feta Ivcevic

gorane i alane, vi ste klaunovi koji ne razume ocito o cemu je rijec....a o zakonima znate koliko i o kulturi- znaci nista mogu vam ponovit iako sumnjam da ste u stanju shvatit- imam 3500 kvadrata na spinutu i ta zemlja NIJE gradevna (namjena je sportsko-rekreativna) i savrseno je nebitno koliko se ja slazem ili ne slazem s njenom namjenom- bitno je sta se tu smi ili ne smi kad glava izade iz guzice, mozda se i ukljuci mozak, a do tad nastavite lajat kako vas niko ne razume i kako je vasceo svet protiv vas 20 najpametnijih koji mogu gradit di god im prne na vasim selendrama gradite di ocete i sta ocete(iako i tamo postoji neki serif zbog kojeg ste pobigli, ili su vas turci potirali pa ste se sad okurazili kad ste dosli medu sebi slicne izbjeglice) evo na kraju i malo po zaslugama, jer obicno oni koji dodu u grad pocmu sa nekakvim urbanim ponasanjem- kod vas to ipak nije slucaj.....istina, od takvih genijalaca i poznavatelja prava i pravde se jos samo ocekuje da sa plinskim bocama otidu u banovinu- to je ipak ta razina primitivizma

Goran Jugović
Goran Jugović

naravno da paše kad je u njegovom interesu. sve od čega JA nemam koristi triba uklonit. Cila palača nema papire nelegalna je, zološki je nelegalan, tunel već smo ga spomenili, itd...

Tonći Urem
Tonći Urem

Samo ono sta je izgradjeno do 1964. Minimalne preinake iza toga, sve novijeg datuma rusit. Legalizirat uz zabranu bilo kakve daljnje gradnje. Zemljiste nesmi postat gradjevinsko jer ce tek tad nastat jagma i baruf kad gradjevinski lobi i kes pocnu prodirat. Onih sta su tamo bespravno digli kucerine od 3 kata i slicno nije mi uopce zaj.

Alan Ford
Alan Ford

Ni tunel ti nije legalan al ti on pase jel da?

Goran Jugović
Goran Jugović

na spinutu je sve građevno samo ovisi u kojoj namjeni

Dragan Feta Ivcevic
Dragan Feta Ivcevic

mudro i rjecito, ali sta drugo i ocekivat od nekoga bez ijednog argumenta osim zastite vlastite nelegalne kuce da je bilo pameti i obraza, ne bi nikad tu gradili i sad nek vam ruse

Dragan Feta Ivcevic
Dragan Feta Ivcevic

nema nove legalizacije na marjanu......sve sta nije legfalno triba srusit i za primjer svim buducim uzurpatorima

Dragan Feta Ivcevic
Dragan Feta Ivcevic

a kakve veze to ima?? a zasto ti tako gorljivo branis kriminalce u bespravnoj gradnji?? zakon mozda vridi po stranackoj pripadnosti?? mogu li ja voden vasom kriminalnom logikom na svojoj zemlji posadit nasad bilog maka i koke iako to nije bas legalno?? a jesi ti mozda u hdz-u?? (toga bi me bilo sram, a ne neke strancice koja se nije i nece okoristit od gradana ove drzave) a kad vec seres o srpu.....znas li mozda njihov program? jesi procita ikakav ili iciji program ili samo seres kako ti pase jer takav je dojam neutralnom promatracu

Goran Jugović
Goran Jugović

Ranko jesi ti u srp-u. Tako sam cuo ispravi me ako sam falija

Alan Ford
Alan Ford

Uzaurpatori na vlastitoj zemlji...bravo ranko \U0001f44d

Dragan Feta Ivcevic
Dragan Feta Ivcevic

e, zaboravia san jos jedan maaali detalj- naplatia bi in i posumljavanje (i ucinia bi ih da sami sade stabla tamo di in je kuca bila)

Dragan Feta Ivcevic
Dragan Feta Ivcevic

iman ja zemlju na spinutu i nije gradevna.....jesam li ja sad glupan sta obadajen zakone, a ovi imbecilosi sta su gradili po marjanu su pripametni?? rusit svima na njihov trosak plus kazne i kamate pa nek opet budu pripametni i nek opet kroje svoje zakone imbecilci ja san svoje platia i ne virin iz nicije smrdljive politicke guzice radi zastite......zasto mislis da bi tih par serifa tribalo imat prava koja drugi nemaju? zna li ko od vas sta lajete ZA legalizaciju toga gnjusa na marjanu cemu uopce sluze zakoni i za kakvu ste se vi onda drzavu borili ako ne znate?? nismo u zoo vrtu da lavovi kraljuju jer imaju navecu glavu i najjaci gucak, zivimo u jednoj drzavi za koju je puno zrtvovano i pocmite postovat tu drzavu i sve njene zrtve napokon

Alan Ford
Alan Ford

Koja glupost...Marjan je spasen ako se kuce NE legaliziraju...hahah cista ljubomora i zavist

Goran Jugović
Goran Jugović

Moj ranko ti sigurno zivis u drustvenom stanu. I vrlo si ljubomoran i zavidan tip. Lipo ti rusi svoje i od svoje familije. Sretno

Ivan Gavrilović
Ivan Gavrilović

"Zakon o ozakonjenju" ahahahahaha pa to samo naša mafija bez vratova i s više brada i podbradaka može smislit. Još kako će oni sve to "ozakonit" hahaha....

Marin Fradelic
Marin Fradelic

i njemu su gradili gdje su htjeli,+ bunkeri,jel onda sve bilo legalno,tiranin jedan,tiranin drugi

Ranko Adorić
Ranko Adorić

kakva legalizacija, kakva sanacija !!!!!! Sve nelegalno u zaštićenoj "Park šumi Marjan", čije bilo da bilo, S R U Š I T !!! Troškove rušenja naplatit i uzurpatora dobro dobro kaznit kao prekršitelja gomile zakona! U onoj truloj kraljevini Jugoslaviji kraljevskoj obitelji Karađorđević NIJE DOZVOLJENA gradanja male dače na zaštićenom području Durmitora, Crnom jezeru ! Hej, jednom kralju, nasilniku, tiraninu - NE ! Objaviti javno imena uzurpatora našeg Marjana, jednog od tri simbola Splita uz (nekadašnji) Hajduk i (nekadašnji) škver!

Trackbacks

  1. […] Legalizacija na Marjanu ili “sanacija postojećeg stanja” […]

  2. […] Legalizacija na Marjanu ili “sanacija postojećeg stanja” […]