Lansirana internetska mapa bivših vojnih nekrenina

U okviru projekta PINS: Javni interes – nije na prodaju”, kojeg je organizirao Centar za mirovne studije, izrađena je internetska stranica http://www.vojnaimovina.milimap.com/ kojom su mapirane 229 vojnih nekretnina koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnima.

Stranicu je izradio Rationalinternational, a posrijedi je open source software, drugim riječima, ideju za taj tip web mogu koristiti svi zainteresirani.

Kako 229 mapiranih vojnih nekretnina ne predstavlja konačnu brojku, stranicom je omogućeno i da građani sa svojim prijedlozima nadopunjavaju sadržaj, a CMS upravo njih moli da pomognu u točnom lociranju te imovine na karti Hrvatske, u ocjeni stanja i fotografijama tih prostora.

Inače, ovakvo internetsko mapiranje predstavljeno je danas u zagrebačkoj Galeriji Nova, istovremeno kad i publikacija pod nazivom Kome propadaju bivše vojne nekretnine? – Iskustva prenamjene u Hrvatskoj.

S.T.

 

0 comments