Javne rasprave o prostornim planovima

Grad Split objavio je javnu raspravu o GUP-u koja traje od 28. rujna do 12. listopada.

Prijedlog izmjena i dopuna može se pogledati svakog dana od 9 do 15. sati, a javno izlaganje održat će se 6. listopada 2016. godine u 17 sati u Domu hrvatske vojske.

Uz ovu, otvorena je i javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita i o strateškoj studiji utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita koja je započela 13. rujna, a traje do 12. listopada 2016. godine.

Građani tako imaju priliku ocijeniti izmjene Prostornog plana na javnom uvidu te se očitovati ako smatraju da bi se njima naštetilo razvojnim interesima Splita.

Preporučljivo je pažljivo razmotriti dokumente prije nego se javnosti predlože i izmjene plana nižeg reda, Generalnog urbanističkog plana, za čije je izmjene stiglo preko pojedinačnih 600 zahtijeva izmjena.

Naime, ništa neodgovarajuće Prostornom planu neće moći biti niti u GUP-u. Odnosno, propusti li se prilika za reakciju u ovoj fazi izmjena, moguće su diskrepancije između planova kakve su se pokazale kobnima od kada su aktualni planovi doneseni.

Diana Magdić

0 comments