Izložba Muškarci, žene i jezik

Uoči 8. marta u Info zoni otvara se izložba pod nazivom Muškarci, žene i jezik.

Izložba će se otvoriti u ponedjeljak 7. ožujka s početkom u 19:30 sati u splitskoj Info zoni. Cilj izložbe je , riječima organizatora Udruge sudskih tumača i prevoditelja, “osvještavanje i naglašavanje utjecaja jezika na društvo i podređen položaj žena u društvu”.

Autor fotografija je Edi Matić, a postav su špripremile Branka Šegvić i Tanja Radmilo.

Iz uvoda o izložbi Blanke Čop:

“Iako je danas više nego ikad u upotrebi rodno razlikovanje u govoru i pismu ipak možemo reći kako u svakodevnom životu nije upotpunosti zaživio rodno osviješteni jezik, a neke žene pokazuju tome i otpor s objašnjenjem da imenica u muškom rodu djeluje ozbiljnije, čime se potvrđuje percepcija zbilje i muške dominacije i moći koju nosi muška pozicija (i imenica). Imenica muškog roda u hrvatskom jeziku je norma dok je ženski rod otklon, suprotno od norme. Drugo.

Jasno je da učestalije korištenje rodno osviještenog jezika neće dokinuti diskriminaciju i seksizam s kojima su žene svakodnevno suočene, ali može dovesti do značajnih društvenih promjena u društvu i kulturi. Promjene u lingvističkoj praksi važne su društveno i politički jer otvaraju prostor za pozicioniranje i izražavanje svih onih drugih, nevidljivih, prešućivanih ženskih identiteta koje ako ne postoje u jeziku kao da ne postoje ni u društvu; one nemaju moć; nemaju glas; nemaju prošlost, sadašnjost ni budućnost.
Naglašavanje roda u jeziku, što je poruka i fokus ove izložbe, važan je politički čin otpora nametnutim društvenim normama i patrijarhatu s ciljem rekonstrukcije jezika u onaj rodno osviješteni jezik koji može pridonijeti postizanju potpune rodne ravnopravnosti. Svaki pokušaj osvještavanja društva koji ukazuje da su žene ravnopravne zaslužuje solidarnu podršku jer daje glas svim ženama koje odbijaju da ih se utiša”.

A.B.