GONG: “Vrijeme je za otvaranje podataka!”

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama GONG je objavio priopćenje u kojem poziva na otvaranje podataka.

Nakon ljetnih izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama kojima je u hrvatsko zakonodavstvo uvedena EU direktiva o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima, GONG poziva na implementaciju Zakona kako bi sva tijela javne vlasti objavljivala javne podatke u otvorenim formatima koji omogućuju njihovu besplatnu ponovnu upotrebu i daljnju distribuciju. Time bi se, ističu, povećala transparentnost rada tijela javne vlasti te bi se omogućio razvoj suvremenih antikorupcijskih alata. Povrh toga, generirala bi se gospodarska aktivnost koja, prema istraživanjima, može članicama EU-a donijeti oko 140 milijardi eura godišnje.

GONG upozorava kako pred procesom stvarnog otvaranja podataka stoje sistemske prepreke – objave na Portalu otvorenih podataka teku iznimno sporo (objavljeno je tek 113 pojedinačnih skupova podataka, dok Velika Britanija ima gotovo 25 tisuća, a SAD 160 tisuća); zbog dosadašnjih nepovoljnih ugovornih odnosa privatne programerske tvrtke de facto postaju vlasnici podataka koje tijela javne vlasti kreiraju i prikupljaju; niska je informiranost službenika, ali i čelnih ljudi tijela javne vlasti o zakonskoj obvezi da podatke na kojima trentačno sjede moraju objavljivati, i to u otvorenom formatu.

Vladajući su, ističu, propustili priliku da koncept otvorenih podataka u potpunosti primijene na podatke o donacijama političkim strankama i kampanjama, stoga GONG od buduće vlasti očekuje da nastavi s unapređenjem zakonodavnog okvira kako bi se osigurala potpuna digitalizacija prijave i objave političkih donacija kako bi se ti podaci konačno mogli povezati s drugim bazama javnih podataka. Osim toga, očekuju i dodatno kapacitiranje Ureda Povjerenika za informiranje kako bi se uspostavio učinkovit nadzor nad svim tijelima javne vlasti čije bi baze poataka stvorile preduvjete za samopokretanje gospodarskih aktivnosti  u ovom području te unaprijedile razinu transparentnoti rada samih tijela.

J. F.

 

0 comments