Demantij Marijane Ribičić Luetić

Marijana Ribičić Luetić na Facebooku: “Ukoliko se ne objavi demant Portal STav.cenzura više neće postojati.

Objavljujemo demantij koji je direktorica tvrtke Expletus d.o.o. Marijana Ribičić Luetić poslala na adresu portala STav te objavila u otvorenoj grupi Varošani uz sljedeći komentar: “Obaviješten Ministarstvo kulture o nezakonitom postupanju ovog portala koje se financira uz potporu Ministarstva. Ukoliko se ne objavi demant Portal STav.cenzura više neće postojati”.

A evo i demantija:

Sukladno Zakonu o medijima članak 40. tražim ispravak netočnih navoda na Vašem portalu jer ste mi već načini štetu sukladno članku 21. st. 2. navedenog Zakona.

Članak od 14.02. Lari Lurić, citiram: “ima li investitor pravo svoju parcelu u centru grada ograditi žicom i u betonu izliti podlogu za to te treba li mu za to građevinska i lokacijska dozvola? Treba. I da li je parcela ranije bila zelena površina u gradskom vlasništvu? U dokumentima u zemljišniku i katastru lako je provjeriti da jest, jednako kao i to da je parcela bila gradska. I, što će biti s borom koji se prema nedavnoj potvrdi Parkova i nasada, te Grada Splita, a po odredbama GUP-a nikako ne smije rušiti? Je li bor siguran iza žice, s obzirom da su mu već opasno priprijetili motornom pilom? Investitorica ne zna što će graditi, građani Varoša ponovo na nogama.”

Ne odgovara istini da je parcela bila Gradska. Zatražite povijesni izlist u zemljišniku. Od strane Parkova i nasada nije donesena potvrda da se predmetno stablo ne smije rušiti. Zatražite Rješenje Parkova i nasadi od 06.11.2016. Također ne odgovara istina da je to zelena površina i da je ikad došlo do prenamjene u građevnu parcelu. Ne odgovara istini da za ograđivanje vlastite parcele treba građevinska dozvola. Ako već novinaru pišu o nečem neka potkrijepe dokazima i pročitaju Zakone, a ne iznositi neistine na štetu imovine tvrtke.

Vezano za objavu članka od 15.02. potpisanog od strane g. Santrića, molim da citirate članke Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima:

1

2

3

4

Marijana Ribičić Luetić
Direktorica

0 comments