Čišćenjem do kućnog seta za kompostiranje

Povodom Dana planeta Zemlje, koji se održava 22. travnja, Udruga Sunce organizira foto natječaj Prije i poslije, čiji je cilj “motivirati i pokrenuti građane da urede okoliš, naprave akcije čišćenja ili na bilo kakav način doprinesu čišćem, urednijem i ekološki prihvatljivom okolišu po principu smanji, ponovno koristi, recikliraj, očisti”. Nagrada za pobjednika je kućni set za kompostiranje.

Kako bi se prijavili na natječaj građani će morati fotografirati stanje okoliša kakvo je bilo prije akcije i stanje okoliša poslije akcije, a dvije odabrane fotografije šalju se na mail adresu jaksa.bozanic@sunce-st.org. Poslane fotografije bit će objavljene na facebook stranici Udruge Sunce. Pobjednik natječaja je onaj čija fotografija skupi najviše lajkova i to do zatvaranja natječaja 21. travnja.

R.T.

0 comments